Åke Sundvall tilldelas ny markanvisning i Farsta

Åke Sundvall tilldelas ny markanvisning i Farsta

Detaljplanearbetet för nya bostäder vid Magelungsvägen och Ullerudsbacken i Farsta Strand har varit ute på samråd och Åke Sundvall har nu genom ett jämförelseförfarande blivit tilldelade en markanvisning om att bygga 38 bostadsrättslägenheter i området.


Åke Sundvall har tidigt lämnat intresse för programmet ”Tyngdpunkt Farsta” och även varit med och utvecklat området genom projektet Magelungsterrassen som stod klart under 2017 och blev nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 2018.

Till följd av vårt intresse och engagemang för området blev vi inbjudna till jämförelseförfarandets första steg då vi lämnade skriftligt material med beskrivning av vår projektidé. I detta skede blev Åke Sundvall tillsammans med Besqab Projektutveckling AB, Storstaden Stockholm Bostad AB samt Maxera Bostad AB utvalda att gå vidare.

I det andra steget av jämförelseförfarandeprocessen lämnade vi och de övriga aktörerna ett fördjupat material som bedömdes utvärderingskriterierna: förståelse för platsen, form och skala, övergripande idéer och kvalitet samt genomförbarhet. Glädjande kan vi konstatera att Åke Sundvall blev utvalda för direktanvisning.

-Vi på Åke Sundvall har en vision om att skapa stadens mest omtyckta områden och utgår alltid från varje plats unika förutsättningar för att skapa det som tillför mest värde. Att i Farsta få en ny möjlighet att, tillsammans med Staden, skapa ett bostadshus som tillför något extra till området det befinner sig i känns såklart väldigt hedrande och roligt, säger Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall Byggnads AB.

I den kommande nybyggnationen i Stockholm har Åke Sundvall valt att samarbeta med arkitekterna Jägnefelt Milton som har ett gott renommé av att skapa omtyckta och hållbara bostäder. Åke Sundvall samarbetar sedan tidigare med dem i det kommande bostadsprojektet i Slakthusområdet.

Huset i förslaget har en vinkel på mitten vilket gör huset intressantare och anpassas samtidigt till gatans krökning. Vid husets gavel återfinns en parklokal med uteplats vilket skapar en naturlig mötesplats för grannar. Fönstersättningen är repetitiv med generösa fönster och franska balkonger vilket ger ett sobert fasaduttryck och ljusa lägenheter. Samtliga lägenheter oavsett storlek får balkong eller uteplats mot parken.

Exploateringskontoret bedömer att arbetet med detaljplanen kommer att pågå i ytterligare cirka 12 månader. Mot bakgrund av detta planerar Åke Sundvall sin byggstart till år 2021 och preliminär tid för första inflyttning bedöms till år 2023.