Hur köper jag?

Att köpa nybyggt är alltid lite speciellt. Du får ett helt nytt boende där du är den första att använda duschen, den första att laga mat i köket, den första att ställa upp solstolen på terrassen och plocka ur tvätten ur tvättmaskinen. Det är också ett hem du fått längta efter då ett bostadsköp av Åke Sundvall alltid sker på ritning och animerade bilder där vi vill förmedla hur huset och omgivningen kommer att se ut. Det betyder att huset med ditt boende ännu inte är byggt när du tecknar dig för ett bokningsavtal.

Här nedan beskriver vi i övergripande steg hur köpprocessen med Åke Sundvall ser ut:

Anmälan & Försäljningsstart

Du anmäler ditt intresse via Åke Sundvalls hemsida www.akesundvall.se eller på det unika projektets egna hemsida, eller genom att kontakta ansvarig mäklare. Genom intresseanmälan kommer du att få information om projektet regelbundet. Varje projekt har sina specifika kösystem, vissa projekt tillämpar ”först till kvarn” principen.

Bokningsavtal

I ett första försäljningsskede tecknas ett bokningsavtal som reserveras huset till dig. I samband med det betalar du en bokningsavgift på 20 000 kr. Önskar du vid ett senare tillfälle avbryta köpet återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift på 8000 kr och Åke Sundvall äger rätten att anvisa bostaden till annan köpare.

Förhandsavtal

Så snart en kostnadskalkyl för föreningens ekonomi är upprättad tecknas förhandsavtalet, ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknande av förhandsavtalet, och att byggherren kan meddela byggstart, betalar du ett förskott om 10 % på bostadens totala köpeskilling.

Tillval

Du kommer att erbjudas att göra vissa tillval inom kommande inredningsprogram. Val samt beställningar av tillval måste göras inom de tidsramar och efter de rutiner som anges i det kommande inredningsprogrammet för att hinna färdigställas innan inflyttning.

Upplåtelseavtal, slutbesiktning & inflyttning

I samband med tillträde och inflyttning tecknas ett upplåtelseavtal, det är då du betalar resterande del av köpeskillingen. Inför upplåtelseavtalet får du en, av två oberoende personer intygsgiven, ekonomisk plan som beskriver bostadsrättsföreningens framtida ekonomiska prognos. Innan slutbetalning erbjuds du möjlighet att närvara vid slutbesiktning av ditt hus.

Klicka här för en detaljerad beskrivning av köpprocessen.