Varför köpa en bostad av Åke Sundvall?

Genom åren har vi fått flertalet priser och nomineringar som visar att vår ambition också uppmärksammas av andra. Vid bostadsköp av Åke Sundvall kan du förvänta dig en trygg affär.

Med människan i fokus

Som tredje generationens byggmästare har vi ända sedan starten för 75 år sedan strävat efter att skapa kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor kan trivas och utvecklas. För att lyckas krävs ett personligt bemötande och engagemang för dig som ska bo i våra hus – i allt från små funderingar till stora beslut.


Nöjd kund

Att köpa en bostad är en av livets största händelser. Du som kund ska känna att du och din familj kan trivas och må bra i det nya boendet, att det har den kvalitet som utlovats och att allt har levererats inom avtalad tid. Våra medarbetare ger dig ett personligt bemötande och helhjärtat engagemang för att på bästa sätt kunna möta dina behov, förväntningar, frågor och önskemål.

För oss är långsiktiga relationer och nöjda kunder viktigt. Därför använder vi oss av branschindexet NKI (Nöjd Kund Index) och verkar för att samtliga av våra projekt hamnar över branschsnittet för Sverige.

Grönt boende

Det ska vara lätt att leva hållbart i våra bostäder. Vi bygger med en modern teknik vilket möjliggör effektiv energiförbrukning med minsta möjliga effekt på klimatet, hög funktionalitet och låga driftkostnader.

För oss är ett hållbart och miljösmart byggande avgörande för att skapa stadens mest omtyckta områden, med vackra hus som håller länge. I våra hus bor du bland hållbara material som skapar en sund och bra inomhusmiljö, inte minst för människor som är allergiker eller extra känsliga.

Ett grönt boende handlar för oss om både stort och smått. Stort som i ett klimatsmart byggande i toppklass, och smått som i smidig sopsortering

Tryggt boende

När du köper en ny bostad genom Åke Sundvall får du kostnadsfritt tillgång till vårt trygghetspaket. Paketet innehåller flera garantier och försäkringar utformade för att du ska känna dig trygg genom hela köpprocessen.

Nedan kan du se vad som ingår i vårt trygghetspaket:

Ekonomisk plan med räntegaranti

Den nybildade bostadsrättsföreningens ekonomiska plan är upprättad med en fast räntekostnad och amortering på samtliga lån. Åke Sundvall garanterar att föreningens totala räntekostnad vid slutplaceringen inte överstiger det som är angivet i den ekonomiska planen. Vi svarar följaktligen för eventuell överskjutande del under respektive låns bindningstid.

 

Garanti för osålda lägenheter

Om det finns osålda lägenheter efter att projektet är färdigställt kommer Åke Sundvall att betala månadsavgiften för dessa lägenheter fram till att projektet överlämnas till bostadsrättsföreningen. Åke Sundvall – eller den som bolaget sätter i sitt ställe – åtar sig i samband med överlämnandet att köpa alla osålda lägenheter så att de inte ska komma att belasta bostadsrättsföreningens ekonomi.

Besiktning

Din bostad kommer att bedömas av en oberoende sakkunnig besiktningsman. Vid denna besiktning avgörs om bostaden är utförd i enlighet med vad som avtalats mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen eller – vid annan bostadsform – Åke Sundvall. Du kommer att ha möjlighet att närvara vid denna besiktning.

Garanti på din bostad

Köper du en ny bostad genom Åke Sundvall får du fem års garanti på utförda arbeten och två års garanti på levererat material på din bostad. Det innebär att entreprenören kommer att åtgärda fel som upptäcks i upp till fem år från slutbesiktningen. Detta sker under förutsättning att en opartisk besiktningsman konstaterar att entreprenören är ansvarig för felet.

 

Fullgörandegaranti

För att du som köpare ska känna dig trygg med att Åke Sundvall fullgör sitt åtagande gentemot dig har vi en så kallad fullgörandegaranti, även kallat färdigställandeskydd. Detta kan liknas vid en försäkring som garanterar att ditt boende blir färdigt även om Åke Sundvall skulle komma på obestånd eller äventyra genomförandet på annat sätt.

Läs mer: Tryggt köp

Garanti för outhyrda p-platser

Till en bostadsrättsförening hör ofta parkeringsplatser. Om föreningens p-platser inte hyrs ut till fullo så att intäkterna från dessa understiger det som är angivet i den ekonomiska planen kommer Åke Sundvall att ersätta bostadsrättsföreningen med mellanskillnaden.