Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda

Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda

Nya siffror från Brilliant Future visar vilka arbetsgivare som tar bäst hand om sina medarbetare. Kartläggningen utgår från kvantitativ data med över 240 000 svar från medarbetare på olika företag och nu står det klart att Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda.


Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda Åke Sundvall är bästa arbetsgivaren bland organisationer med upp till 100 anställda

 

 

 

Det är viktigare än någonsin att leda organisationen framåt – att kunna berätta vart organisationen är på väg, måla upp en strategi och vision, skapa lust att vilja vara med på resan, sätta upp mål, förtydliga mål och följa upp mål. Åke Sundvall utmärker sig tydligt på den punkten. För att nå dit är det avgörande att strategiskt och datadrivet arbeta med att mäta medarbetarnas upplevelse och sedan analysera data och agera på resultatet för att hela tiden bli bättre, säger Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future.

Insamlingen av data har pågått sedan 1 januari 2022 och är baserad på över 240 000 svar från medarbetarundersökningar. Brilliants löpande undersökningar visar även att organisationer som har ett högt medarbetarengagemang har fler lojala kunder än de organisationer som har ett lågt medarbetarengagemang

– Vår vision att skapa stadens mest omtyckta områden är kärnan i allt vi gör. Som komplement till lång- och kortsiktiga mål jobbar vi även med fokusområden, för att rama in och skapa tydlighet i vad som är viktigast just nu. I mitt ledarskap försöker jag hålla en transparent dialog och påminna om att vi rör oss framåt för skapa och förstärka det engagemang som finns hos våra medarbetare. I ett så litet bolag som vi ändå är, blir varje medarbetares insats helt avgörande – såväl för att nå våra mål som att ha den kultur och fina stämning som vi har på jobbet, säger Hanna Lindskog, vd på Åke Sundvall Byggnads AB.

 

Om Brilliant Awards – Employee Experience:

  • Listar de organisationer som lyckats skapa ett arbetsklimat med många engagerade medarbetare i sin bransch.
  • Baserad på data från organisationernas egna medarbetarundersökningar. Totalt ligger data från över 240 000 svar från medarbetarundersökningar till grund för beslutsunderlaget.
  • Insamling av data har pågått sedan 1 januari 2022 och har samlats in under hela året. Alla kunder till Brilliant är per automatik med i urvalet.

Här kommer du till Brilliant Awards hemsida, om du vill läsa mer om priset.

För mer information, kontakta:

Cecilia Eriksson, kommunikationschef

Cecilia.eriksson@akesundvall.se

08 – 505 580 00

 

Om Åke Sundvall

Åke Sundvall är ett familjeföretag i tredje generation som förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i Stockholm och Uppsala samt i Skåne genom dotterbolag. Sedan 1942 har vi varit med och satt prägel på stadsbilden i de områden vi verkar. Vi lägger stor vikt på att utgå från varje plats unika förutsättningar för att tillföra staden hus med kvalitéer som sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Åke Sundvall förvaltar ca 500 bostäder och har cirka 4000 bostäder i projektportföljen som ska byggas i de områden där vi verkar. Läs mer om Åke Sundvall på www.akesundvall.se

 

Om Brilliant Future:
Brilliant är en av marknadens främsta plattformar för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market.

www.brilliantfuture.se