Åke Sundvall och Heba säljer två fastigheter för 725 mkr till AB Svenska Bostäder

Åke Sundvall och Heba säljer två fastigheter för 725 mkr till AB Svenska Bostäder

Heba Fastighets AB (publ) och Åke Sundvall AB har den 26 februari 2024 genom sina JV- bolag VBT Utvecklings AB tecknat avtal om överlåtelse av två fastigheter i Vårberg. Köpare är AB Svenska Bostäder. Affären genomförs som två bolagsaffärer och tillträdena är preliminärt 1 september 2024 respektive 1 juni 2025. Affären är villkorad beslut i AB Svenska Bostäders styrelse, Stockholms Stadshus AB:s styrelse samt i Stockholms Stads kommunfullmäktige.


Fastigheterna i Vårberg uppfördes som bostadsrätter men när marknaden blev avvaktande konverterades fastigheterna till hyresrätter. Fastigheterna säljs via en aktiebolagstransaktion. Köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 725 mkr.

-Vi är glada över att ha bidragit till utvecklingen i Vårberg genom att bygga dessa trivsamma hyresbostäder. Svenska Bostäder, med stor erfarenhet av att skapa attraktiva och trygga områden, är den perfekta aktören att nu ta över.

Genom affären får vi och Åke Sundvall ännu bättre förutsättningar att fokusera på våra kommande gemensamma stora utvecklingsprojekt, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

-Att utveckla och bygga hus med visionen om att skapa stadens mest omtyckta områden, innebär att varje beslut och detalj är noggrant avvägda vilket vi ser förverkligat i Vårberg. Efter försäljningen till Svenska Bostäder ser vi på Åke Sundvall nu fram emot att tillsammans med Heba fortsätta utveckla och bygga fler kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter utvecklas, säger Martin Sundvall vd Åke Sundvall AB.

Fastigheterna omfattar 300 lägenheter i Vårberg om totalt 5 310 kvm boa och 7 097 kvm BOA totalt 12 407 kvm BOA.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Martin Sundvall, vd Åke Sundvall AB, 08-505 580 04, martin.sundvall@akesundvall.se