Åke Sundvall blir ankarbyggherre i Barkarbystaden

Åke Sundvall blir ankarbyggherre i Barkarbystaden

Åke Sundvall är en av fem byggherrar som blivit utvalda av Järfälla kommun att bli så kallad "Ankarbyggherre".


Avtalet innebär att Åke Sundvall, tillsammans med Einar Mattson, ByggVesta, Järntorget och Wallenstam, under två år får option att förhandla med kommunen om markanvisning inom detaljplaneområdet och att vi samtidigt ska bistå kommunens projektgrupp med kunskap ur deras perspektiv för att “säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande.

Åke Sundvall har varit med och satt prägel på Barkarbystaden från start för cirka 10 år sedan, idag bygger vi ett stort kvarter vid Stora Torget och detta avtal innebär att vi får anledning att fortsätta att samarbeta med Järfälla Kommun i skapande av levande stadsmiljöer. Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall Byggnads AB, betonar att detta avtal är ett tydligt steg mot vår vision att “Skapa stadens mest omtyckta områden. Kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter utvecklas och trivs”. Det är precis vad vi gör här när vi samarbetar för att säkerställa en utveckling av Barkarbystaden som ett attraktivt och hållbart bostadsområde.

– Vi gillar att samarbeta o stora projekt och jag är övertygad om att vi får den bästa staden när den arbetas fram på det här sättet, med kommunen som drivande motor säger Johan Lins vVD och chef för Projektutveckling. Det gäller att vara flexibel och se vad som är bäst för respektive plats.

Läs mer om avtalet med Järfälla kommun här.