Åke Sundvall blir ankarbyggherre i Västertorp

Stadsbyggnad- och exploateringskontoret ser ett behov av att utreda ett större område längs Personnevägen inom Mellanbergsstråket genom ett planprogram. För detta planprogram har Åke Sundvall och JM valts ut som ankarbyggherrar.


Syftet med planprogrammet är att skapa en mer urban miljö med fler bostäder, verksamheter samt stärka sambanden mellan Hägerstensåsen, Västberga och Solberga. I rollen som ankarbyggherre ska byggherresidan för samtliga bostadskvarter representeras fram till kommande markanvisningar i den första delen av planprocessen.

– Vi är mycket stolta för det förtroende som Stockholms stad visar oss genom att utnämna oss till ankarbyggherre inom planprogrammet. I vår roll som ankarbyggherre får vi möjligheten att på riktigt leva vår vision att vara med och skapa stadens mest omtyckta områden, kvarter med vackra funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter utvecklas, säger Martin Sundvall, VD Åke Sundvall Byggnads AB.

Åke Sundvall direktanvisas 100 lägenheter inom ramen för planprogrammet för Mellanbergsstråket. Av dessa ska 50 av dem upplåtas som hyreslägenheter. Anvisningarnas närmare placering och markpriset för bostadsrätterna studeras och fastställs i ett senare skede.

– Att vi får vara med i detta tidiga skede innebär att all vår kompetens och erfarenhet som långsiktig byggare i Stockholm kommer stadsutvecklingsprocessen tillgodo, avslutar Martin Sundvall.

Läs protokollet från mötet i sin helhet här

Foto över programområdet, Stockholms Stad