Åke Sundvall får markanvisning i Riksby

Åke Sundvall får markanvisning i Riksby

Exploateringsnämnden har på sitt sammanträde den 12 november beslutat att markanvisa Åke Sundvall ett kvarter i Riksby för bostäder och kommersiella lokaler.


Markanvisningen innebär att Åke Sundvall ska bygga cirka 55 bostadsrätter och totalt cirka 15000 kvadratmeter för verksamheter.

I Riksby vid Linta Gårdsväg utreds möjligheten för drygt 900 bostäder, lokaler för verksamheter, nya gator, stråk och parker i ett centralt läge med framtida möjliga kopplingar till omkringliggande områden. Planområdet är den första etappen i av programmet för centrala Bromma och är avgränsat med Bromma flygplats norr och Kvarnbacksvägen i söder. Planområdet omfattas huvudsakligen av fastigheten Riksby 1:13 och delar av Ulvsunda 1:1 och Riksby 1:1.

– Att få vara med och sätta prägel på Riksby känns väldigt roligt för oss. Det var just på Bromma Flygplats som Åke Sundvall en gång i tiden genomförde sin första entreprenad när han byggde den nya utrikeshallen i början på 1940-talet. Nu är vi återigen i samma område och får vara med om att skapa ett av stadens mest omtyckta områden, säger Martin Sundvall, VD Åke Sundvall Byggnads AB.

Programmet för centrala Bromma godkändes i augusti 2017 och detaljplanen för Linta Gårdsväg är den första av flera planerade etapper i Riksby. Detaljplanen omfattar drygt 900 bostäder, varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter, cirka 160 000 kvadratmeter verksamhetsyta, grundskola, förskolor, idrott, torg, parker samt en pumpstation för fjärrvärme. Ett viktigt mål med planprogrammet är stor variation, såväl i utformning av kvarter och hus som i upplåtelseformer.

– Just blandningen av kontor, bostäder, skola och möjlighet till idrott och rekreation samt närheten till fina strövområden tror vi gör detta område väldigt attraktivt, avslutar Martin Sundvall.

Detaljplanen för Åke Sundvalls anvisade mark bedöms kunna antas någon gång under det tredje kvartalet 2023. Läs mer om exploateringsnämndens beslut här.

För ytterligare information kontakta:

Martin Sundvall, VD Åke Sundvall Byggnads AB: 08-505 580 04, eller

Johan Lins vVD Åke Sundvall Byggnads AB: 08-505 580 27