Åke Sundvall och Heba säljer fyra fastigheter till Resinova Bostads AB

Åke Sundvall och Heba säljer fyra fastigheter till Resinova Bostads AB

Heba Fastighets AB (publ) och Åke Sundvall AB har idag genom sina JV-bolag Doktoranden i Rosendal AB och VFG 4 AB tecknat avtal om överlåtelse av fyra fastigheter i Bredäng och Rosendal i Uppsala. Köpare är Resinova Bostads AB. Affären genomförs som två bolagsaffärer och tillträdet är 29 september 2023 respektive 1 december 2023.


Fastigheterna i Uppsala och Bredäng uppfördes initialt som bostadsrätter men i och med en mer avvaktande marknad konverterades delar av fastigheterna till hyresrätter. Kvarteren blir därför en kombination av hyresrätter och bostadsrätter.

– Att utveckla och bygga hus med visionen om att skapa stadens mest omtyckta områden, innebär att varje beslut och detalj är noggrant avvägda. Affären möjliggör för oss att fortsätta bygga fler kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter utvecklas, säger Martin Sundvall vd Åke Sundvall AB.

– Projekten i JV-bolagen omfattar Hebas första bostadsrätter och utgången har varit framgångsrik. Affären med Resinova ger oss ännu bättre förutsättningar att fokusera på våra kommande gemensamma stora utvecklingsprojekt, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

Fastigheterna omfattar 56 lägenheter i Bredäng om totalt 2 514 kvm och 117 lägenheter i Uppsala om totalt 5 532 kvm.

-I och med förvärvet stärker Resinova sin portfölj med ytterligare två välbelägna och hållbara fastigheter, säger Henrik Jussi-Pekka, VD på Möller & Partners samt medgrundare till Resinova Bostads AB.

 

För mer information, kontakta:

Martin Sundvall, vd Åke Sundvall AB
08-505 580 00
martin.sundvall@akesundvall.se

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB
08-522 547 50
patrik.emanuelsson@hebafast.se

 

Henrik Jussi-Pekka, Resinova Bostads AB,
henrik.jussipekka@resinova.se

Om Åke Sundvall

Åke Sundvall är ett familjeföretag i tredje generation som förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i Stockholm och Uppsala samt i Skåne genom dotterbolag. Sedan 1942 har vi varit med och satt prägel på stadsbilden i de områden vi verkar. Vi lägger stor vikt på att utgå från varje plats unika förutsättningar för att tillföra staden hus med kvalitéer som sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Åke Sundvall förvaltar ca 500 bostäder och har cirka 4000 bostäder i projektportföljen som ska byggas i de områden där vi verkar.
Läs mer om Åke Sundvall på akesundvall.se

Om Heba 

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Om Resinova 

Resinova är ett bostadsbolag som äger, utvecklar och förvaltar nybyggda hyresbostäder och grundades av Möller & Partners tillsammans med Joakim Einarsson, Peter Gustafson och Patrik Roos. Alla med en lång erfarenhet av den svenska och internationella finans- och fastighetsmarknaden. Resinova förvaltas av Möller & Partners som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i olika strategier.