Åke Sundvall omorganiserar – ny generation tar över rodret

Åke Sundvall, ett familjeföretag inom bygg, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, har i snart 80 år varit med och satt prägel på Stockholms, Uppsalas och genom dotterbolag Skånes stadsbild. Nu gör Åke Sundvall ett generationsskifte och är stabilt rustade för 80 år till, minst.


Bengt och Göran Sundvall har sedan 1978 drivit Åke Sundvall koncernen efter deras far Åke gick bort. Nu har de valt att lämna sina operativa roller till nästa generation för att istället enbart verka inom koncernens styrelse.

Åke Sundvall har under Bengt och Görans ledning framgångsrikt vuxit till en koncern inom fastighetsutveckling, byggproduktion och fastighetsförvaltning. Ett starkt personligt engagemang, tydliga värderingar och ett gediget fokus på kvalitet och hållbarhet har varit receptet för framgång.

– Vi känner en enorm stolthet över att nästa generation vill samt har kapaciteten och kunskapen att ta över efter oss. Det är inte en självklarhet att kunna göra så, men vi känner en stor tilltro till nästa generation att ta över stafettpinnen, säger Bengt och Göran Sundvall.

Konkret innebär detta att Martin Sundvall tar över som VD för Åke Sundvall AB och vid sin sida får han Johan Lins som vice VD. Johan kommer emellertid samtidigt att fortsätta i sin roll som Projektutvecklingschef på Åke Sundvall Byggnads AB. Genom sitt goda samarbete har Johan och Martin under ett decennium framgångsrikt utvecklat koncernens projektverksamhet och byggrättsportfölj, ett samarbete som nu ska fortsätta med fokus på att utveckla koncernen som helhet.

Den stora förändringen för de flesta medarbetarna inom koncernen är att Hanna Lindskog tar över som VD för Åke Sundvall Byggnads AB. Hanna har ett stort engagemang för Åke Sundvall och alla medarbetare och hennes erfarenheter av förändringsledning, strategiutveckling, affärsmannaskap och ledarskap kommer hon vara en stark tillgång för byggbolaget i den framtida utvecklingen. Stefan Martinsson kommer att fortsätta som vice VD för Åke Sundvall Byggnads AB och är en nyckelresurs för Åke Sundvalls kommande utveckling av entreprenadverksamheten.

Viktor Sundvall kommer att ta över VD-skapet för Åke Sundvall Fastighets AB som tar hand om koncernens befintliga förvaltningsfastigheter samt är mottagare av de kommande årens nyproduktion av hyresrätter. Viktor kommer att arbeta tätt ihop med Susanna Lemar och deras gemensamma kunskaper och erfarenheter från förvaltning såväl från Åke Sundvall som från andra bolag gör oss väl rustade att möta vårt ökade antal hyresrätter i vår portfölj.

– Tillsammans besitter generation tre över 40 års erfarenhet av att driva Åke Sundvall-koncernen med allt vad detta innebär och det känns svårslaget. Det här laget har förmågan att, tillsammans med våra duktiga medarbetare, driva bolaget framgångsrikt även framöver, avslutar Bengt och Göran.

Förändringarna kommer att träda i kraft per den 1 januari 2021.