Åke Sundvall rekryterar trio

Åke Sundvall rekryterar trio

Inför 2021 har Åke Sundvall Byggnads AB förstärkt sin organisation med tre nya medarbetare som på olika sätt bidrar till företagets utveckling.


En av de tre rollerna är som Verksamhetsutvecklingschef vilken tillsätts av Niklas Svidén som närmast kommer från Zengun där han arbetat som Vice VD och ansvarig för strategi och verksamhetsstyrning. Rollen som Verksamhetsutvecklingschef är nyinrättad på Åke Sundvall och kommer vara viktig för bolagets utveckling på kort och lång sikt. Niklas har en gedigen erfarenhet av förändrings- och verksamhetsutvecklingsarbete från olika bolag inom byggbranschen.

Magnus Carlsson tillträder som Arbetschef och kommer närmast från en liknande roll på Einar Mattson. Magnus erfarenhet av större bostadsproduktionsprojekt tillsammans med hans intresse för och engagemang att skapa en effektivare byggbransch passar väldigt väl in i Åke Sundvalls framtida strategi.

Cecilia Eriksson har rekryterats till ny Kommunikationschef och kommer närmast från byrån Oh My där hon arbetat som Projektledare. Cecilia har arbetat med strategisk och digital kommunikation under många år och med sin förmåga att behärska bredden inom kommunikation vilket krävs idag kommer hon bli en nyckelperson för hela Åke Sundvall i såväl vårt interna som externa kommunikationsarbete.

– Vi är mycket glada över att Niklas, Magnus och Cecilia börjar under våren här på Åke Sundvall. Deras gedigna erfarenheter och kompetenser inom bostadsbyggande, verksamhetsutveckling och kommunikation kommer vara viktiga för oss i vår strävan om att skapa stadens mest omtyckta områden, säger Hanna Lindskog nytillträdd VD för Åke Sundvall Byggnads AB.

För mer information kontakta:

Hanna Lindskog, vd Åke Sundvall Byggnads AB, hanna.lindskog@akesundvall.se