Åke Sundvall tecknar avtal för 500 hyresrätter

Åke Sundvall tecknar avtal för 500 hyresrätter

Ett avtal mellan Åke Sundvall och Uppsala kommun har slutits med syfte att gemensamt åstadkomma förutsättningar för att ca 100 hyresrätter kan byggas i Uppsala varje år med start 2017. Totalt handlar avtalet om 500 hyresrätter.


– Avtalet ger ett välkommet tillskott av hyresrätter i Uppsala. Dessutom är det mycket positivt att vi får in en ny aktör på Uppsalamarknaden som är beredd att bygga och långsiktigt förvalta hyresrätter, säger Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Avtalet omfattar en total volym om ca 500 lägenheter. Bostadsförsörjningen är en nyckelfråga för Uppsala förvaltningars arbete för att åstadkomma en hållbar och attraktiv stad. Genom avtalet blir Åke Sundvall en aktiv part för att nå målet att skapa den mest attraktiva staden för människor och företag vilket Uppsala verkar för.

Bostäderna i nyproduktionerna i Uppsala som Åke Sundvall ska bygga är flerbostadshus med upplåtelseform hyresrätt och i linje med Åke Sundvalls vision kommer vi verka för att skapa stadens mest omtyckta områden med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter växer och utvecklas.

– Vi sätter stort värde på detta avtal och ser fram emot att, tillsammans med Uppsala Kommun, vara aktiv och delaktig i planerings- och exploateringsprocessen för att verka för att skapa en attraktiv och hållbar stad, säger Johan Lins, VD Åke Sundvall Projekt AB.

Läs mer om vårt avtal med Uppsala här.