Åke Sundvall vidare i markanvisningstävling av Söderstadion- och Hovet-tomten

Åke Sundvall vidare i markanvisningstävling av Söderstadion- och Hovet-tomten

Idag har det tillkännagivits att Åke Sundvall är en av vinnarna utsedda i steg ett för Söderstadion- och Hovet-tomten.


Markanvisningstävlingen genomförs i två steg. Steg ett är en anbudstävling på pris, och steg två ett jämförelseförfarande av vad de vinnande anbudsgivarna vill utveckla på platsen. Anbudstävlingen pågick 3 oktober till 18 november 2016.

Åke Sundvall tävlar tillsammans med Wallenstam och Atrium Ljungberg och de övriga bolagen/konsortierna är:

  • Veidekke Bostads AB, Niam, Stos Fastigheter AB och Rikshem
  • Index Residence AB och CA Fastigheter AB
  • JM och Castellum Stockholm AB
  • Klövern, NCC

Steg två i tävlingen innebär att vinnarna, utifrån platsens förutsättningar, ska ta fram en volymutredning och en konceptidé för hur bebyggelse kan utvecklas på platsen.

Åke Sundvall ser fram emot arbetet tillsammans med Wallenstam och Atrium Ljungberg för att ta fram ett förslag som bidrar till visionen om att skapa stadens mest omtyckta områden.

Läs mer om tävlingen här.