Åke Sundvall vinner markanvisningstävling för Hovet- och Söderstadiontomten i ett konsortium

Åke Sundvall vinner markanvisningstävling för Hovet- och Söderstadiontomten i ett konsortium

Tillsammans med Castellum och Wallenstam har Åke Sundvall arbetat fram ett tävlingsbidrag kallat Söderhov som är en helt ny stadsdel och mötesplats i Globenområdet, vilket i sin tur är en del i Stockholms utvecklingsområde Söderstaden.


Visionen med Söderhov utgår från platsens historia som mötesplats med storslagna arenor. En central park skapas i mitten av området dit kvarterens entréer riktas mot och i entréplanet planeras för butiker, caféer, restauranger, kulturhus, cykelhubbar mm för att skapa trygghet och rörelse alla tider på dygnet. Förslaget präglas av flera grönstråk och har stort fokus på människors välbefinnande.

– Det här kommer att bli ett område där människor vill vara, ett område som är omtyckt. Vi har noga tänkt igenom varje fastighets placering för att skapa gångstråk, cykelstråk och rörelse för att främja trygghet och att människor möts. Men det har också handlat mycket om att planera för avskärmning för såväl trafik som för stora evenemang, att hitta lugna gröna oaser mitt i stadsdelen, berättar Johan Lins, vice VD på Åke Sundvall.

Förslaget, som vi ritat tillsammans med arkitekterna White och Kjellander Sjöberg, innehåller bostäder, förutsättningar för kommersiella fastigheter, kontor, hotell, restauranger, kulturanläggningar och två nedgrävda träningsrinkar.

– Platsen är en nod i hjärtat av söderort och en naturlig förlängning av innerstaden, den nya stadsdelen kommer skapa nya kopplingar till omgivningen, fortsätter Johan Lins.

Nu kommer förslaget att bearbetas vidare i en detaljplaneprocess tillsammans med Stockholm Globe Arena Fastigheter. Bedömningen är att området kan komma att innehålla ca 700 bostäder och ca 30.000 kvm kontor och lokaler.

– Vi känner oss otroligt glada och stolta för det förtroende Stockholm Stad och Stockholm Globe Arena Fastigheter har visat oss och vårt fantastiskt fina förslag Söderhov. Vi har arbetat hårt med förslaget med alla aspekter i tävlingen tillsammans med våra arkitekter och experter för att vara säkra på att vi skapar ett nytt av Stadens mest omtyckta områden, helt i linje med vår vision på Åke Sundvall, avslutar Martin Sundvall, VD Åke Sundvall.

Läs mer om tävlingen här