Heba och Åke Sundvall ingår projektsamarbete i Uppsala

Heba och Åke Sundvall ingår projektsamarbete i Uppsala

Heba och Åke Sundvall har tecknat ett avtal som omfattar ett samägt bolag (50/50) med avsikt att uppföra bostadsrätter och hyresrätter på attraktivt läge i Rosendal, Uppsala.


Rosendal ligger naturnära mellan Stadsskogen och Kronskogen endast två kilometer från Uppsala centrum. Området hör till ett av Uppsalas expansiva stadsområden.

– Genom projektet kan Heba växa i Uppsala. Det känns roligt och helt i linje med hur vi vill utvecklas framåt. Vi är också mycket glada över att samarbetet med Åke Sundvall fortsätter i detta andra projekt som vi gör tillsammans, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Projektet är uppdelat på två kvarter, Doktoranden och Kvarteret E2 och ligger i norra Rosendal. Doktoranden planeras som 158 bostadsrätter i fyra byggnader. Kvarteret E2 planeras som 146 prisvärda hyresrätter med hjälp av investeringsstöd. Byggnaderna kommer att Svanenmärkas. Produktionsstart är planerad till kvartal fyra 2020 med första inflyttning cirka 24 månader senare.

– Det känns väldigt roligt att komma igång med detta projekt som vi planerat under en längre tid. Tillsammans med Heba tillför vi attraktiva, hållbara och prisvärda bostäder till Uppsala med ambitionen om att skapa stadens mest omtyckta områden, säger Martin Sundvall vd Åke Sundvall Byggnads AB.

Genom avtalet äger parterna 50 procent vardera av projektet. Projektets totala omfattning är cirka 640 mkr.

Avtalet är tecknat mellan dotterbolaget Heba Fastighetsutveckling AB och Åke Sundvall i Stockholm AB. Dialog om fler framtida projektsamarbeten med olika upplåtelseformer förs kontinuerligt mellan parterna.

Läs mer om projekten här

 

Kv Doktoranden, Rosendal, Uppsala

Kvarteret E2, Rosendal Uppsala

För ytterligare information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB: 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Martin Sundvall, vd Åke Sundvall Byggnads AB: 08-505 580 04, martin.sundvall@akesundvall.se

____________________________________________________________________________________

Om Heba Fastighets AB

Heba:s affärsidé är att erbjuda människor i Stockholmsregionen ett hållbart, attraktivt och tryggt boende. Verksamheten präglas av långsiktigt ägande samt engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB, Nordic Mid Cap. Läs mer om Heba på: www.hebafast.se

 

Om Åke Sundvall Byggnads AB

Åke Sundvall Byggnads AB är ett familjeföretag i tredje generation som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter i Stockholm och Uppsala samt i Skåne genom dotterbolag. Sedan 1942 har vi varit med och satt prägel på stadsbilden i de områden vi verkar. Vi lägger stor vikt på att utgå från varje plats unika förutsättningar för att tillföra staden hus med kvalitéer som sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Åke Sundvall Byggnads AB förvaltar ca 500 bostäder och har drygt 3 000 bostäder i projektportföljen som ska byggas i de områden där vi verkar. Läs mer om Åke Sundvall Byggnads AB på: www.akesundvall.se