Säg hej till Åke Sundvalls nya kontor i Uppsala

Säg hej till Åke Sundvalls nya kontor i Uppsala

Ja, du ser rätt. Åke Sundvalls nya kontor i Uppsala är i en byggbod. Hur kan det komma sig?


Under oktober månad har Åke Sundvall på allvar slagit ned bopålarna i Uppsala.

Efter att i början på 2000-talet ha expanderat sin marknad till att omfatta Malmö och Skåneregionen fick ÅkeSundvall Byggnads AB för fem år sedan upp ögonen för Uppsala – en stad som enligt VD Martin Sundvall är strategisk att etablera sig i:

– Uppsala är en stad som expanderar snabbt och växer mer och mer samman med Storstockholm. Politikerna i staden har, oberoende av partitillhörighet, en övergripande samsyn på vad som behöver byggas, vilket passar bra med Åke Sundvalls egen vision som är att skapa stadens mest omtyckta områden.

– Det började med att vi gick in i en markanvisningstävling i Östra Sala Backe där vi ville vara med som byggherre och utveckla området. Tack vare lång erfarenhet, goda referenser och vårt fokus på design och arkitektur blev vi en av vinnarna som nu projekterar i kvarteret Knäckepilen, fortsätter Johan Lins, vice VD på Åke Sundvall Byggnads AB och ansvarig för projektutvecklingen.

Östra Sala Backe går tillsammans med intilliggande Gränby ofta under epitetet Uppsalas andra stadskärna. Stadsdelen utgör med sitt stora utbud av shopping, nöjen, restauranger, bra kommunikationer och sju minuters cykelväg till centralstationen ett utmärkt boendealternativ för såväl de som bor och verkar i Uppsala som för pendlare inom Stockholmsregionen. Kommunen har stora planer för området som är ett av Uppsalas största stadsutvecklingsområde. Här vill man skapa en attraktiv stadsdel med urban karaktär och närhet till naturen på kort avstånd från centrala Uppsala. Julen 2017 invigs ett nytt område med 25 nya butiker med ny gågata utanför bostadsområdena och köpcentret i Gränby. Kommunen satsar på området och förenklar kommunikationen med shuttlebussar mellan nya och gamla centrum. Det kommer också att finnas flera busslinjer med täta turer som passerar Östra Sala Backe både mot centrum och Gränby, busslinjer och ringlinjer utan tidtabell, varav tre stannar i Gränby centrum.

Fokus ligger på långsiktig hållbarhet – såväl social som miljömässig och ekonomisk. Parker, grönområden, motionsslingor och sociala mötesplatser varvas med moderna och stilsäkra boenden. Visionen för Östra Sala Backe är att skapa ”Uppsalas mest hållbara stadsliv för alla”, vilket bland annat innebär att man siktar på att bli den mest klimatanpassade stadsdelen i Uppsala och gå i framkant vad gäller hållbart byggande. Varierande boendeformer där flexibilitet att utnyttja delar av bostaden som arbetsutrymme är en självklarhet, liksom att genom gemensamhetsutrymmen som takterrasser och fik främja möten mellan människorna i stadsdelen.

Knackepilen_Vy2_Loft_v2

Loft från Knäckepilen

Jonas Berg, ansvarig för att bygga upp Åke Sundvalls verksamhet i Uppsala berättar om kvarteret Knäckepilen som är en del av första etappen i Östra Sala Backe:

– Precis vid norra spetsen av Knäckepilsparken, en ny park i Östra Sala Backe, bygger vi det finaste huset i hela stadsutvecklingsområdet. Det är ett hus vars arkitektur sticker ut. Bostadsrättföreningen Knäckepilen kommer att beröra och synas på håll.

– Vi har lagt mycket tid och omtanke på detaljer i detta projekt, fortsätter Ulrika Lindencrona, Projektledare för Knäckepilen. “De flesta lägenheterna får utsikt över Vaksala kyrka och parken. Fastigheten blir fem till åtta våningar hög med gemensam takterrass med plats för både grannar och vänner. Sammanlagt handlar det om 95 lägenheter fördelat på ettor, tvåor, treor och fyror. Alla som vill ha en modern bostadsrätt, såväl yngre familjer som äldre kommer att kunna hitta sitt framtida hem i Knäckepilen. Man kan hyra garage med elbilsladdning under huset, och det finns bilpool, samt en lokal som är tänkt för kafé i bottenplanet. Fastigheten projekteras mot Miljöbyggnad Silver, vilket är cirka tio procent bättre än myndighetskraven och materialen är påkostade och utvalda på grund av sin hållbarhet. Det blir betongstomme och plåtfasad vilket ger ett, i positiv bemärkelse, skarpt utseende. Knäckepilen kommer att bli ett landmärke och det blanka, stilrena huset med sina glasade balkonger blir en häftig kontrast till parken.

Spetsen

Knäckepilens utmärkande arkitektur

Åke Sundvall har nu börjat marknadsföra bostäderna och väntar på bygglov. Planerad inflyttning blir hösten 2018. Fastighetsmäklare Ulrika Lööf berättar att intresset för projektet varit stort och att kunderna nu börjat boka lägenheter.

– Det är kul att vi är igång och att lägenheterna börjar bokas i allt snabbare takt. Totalt ska det byggas 2 000 lägenheter i Östra Sala Backe men det är ju nu, i första etappen, som man har chans på bästa läget och historiskt sett även får den bästa prisutvecklingen, poängterar hon.

Östra Sala Backe är Åke Sundvalls första stora projekt i Uppsala och i och med detta etablerar Åke Sundvall även sitt första kontor i byggboden intill Knäckepilen.

 – Vi börjar där vi står, så gör en sann entreprenör och det har ju fungerat i 75 år hittills. Därför börjar vi med kontoret i byggboden, avslutar Martin Sundvall.