Skagershuset får besök av bostadsministern

Skagershuset får besök av bostadsministern

Den 23 februari 2015 besökte bostadsministern Mehmet Kaplan Skagershuset för att lära sig mer om fördelarna med att bygga i trä.


Skagershuset, som valdes till Årets Stockholmsbyggnad 2014, gjorde intryck på bostadsministern.

– Det här är framtidens bostadsbyggande. Det har en god resurseffektivitet, hög miljömedvetenhet och är byggt i trä, vilket är ett förnybart och klimatsmart byggmaterial, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Kaplan träffade förutom Åke Sundvall företrädare för olika branschföreningar och andra husbyggare.

– Det var ett mycket givande möte och besök. Mötet gav mig möjlighet att fördjupa mina kunskaper i trähusbyggande och branschens utmaningar. Besöket i Skagershuset i Årsta gav mig också en konkret bild av hur bra trähus fungerar i stadsmiljön, säger Mehmet Kaplan.

Läs mer på branschföreningen för Trä- och Möbelföretagen TMF och Woodnet.