Vinnare av Stockholms Läns Hembygdsförbunds pris 2000

Vinnare av Stockholms Läns Hembygdsförbunds pris 2000

Stallmästargården i Solna

Stockholms läns hembygdsförbund delar varje år ut byggnadspriser för att fästa uppmärksamhet på dels väl genomförda upprustningar av äldre bebyggelse dels ny bebyggelse som är väl anpassad till ursprunglig miljö.

En jury med representanter från hembygdsförbundet, Stockholms läns museum, Stockholms Stadsmuseum, Länsstyrelsen, arkitektyrket och byggnadskulturhistoriskt yrkesverksamma entreprenörer utser vilka objekt som belönas. År 2000 vann Åke Sundvall Byggnads AB priset för Stallmästargården i Solna för restaurering och tillbyggnad av hotelldel och Stuckatörens hus, en föredömlig restaurering av ett unikt hus.