Sundprojekt säljer byggrätt i Hyllie

Sundprojekt säljer byggrätt i Hyllie

Åke Sundvalls dotterföretag Sundprojekt säljer byggrätt för kontor om 6800 kvadratmeter i Hyllie.


Wihlborgs har köpt fastigheten Bure 2 i Hyllie av Sundprojekt. Fastigheten omfattar 2 395 kvadratmeter tomtyta med en byggrätt om 6 800 kvadratmeter kontorslokaler.

Det är Sundprojekt som har arbetat fram projektet Origo och som nu Wihlborgs planerar att slutföra.

Under projektets tid kan vi konstatera att Hyllie har utvecklats till ett attraktivt område och projektet Origo har en fantastisk potential. Sundprojekts huvudinriktning är emellertid bostadsutveckling vilket föranlett att man vill fokusera på denna portfölj av möjligheter istället.

Läs mer om affären här och om Sundprojekts aktuella projekt här.