Sundprojekt vinner markanvisning i Lund

Sundprojekt vinner markanvisning i Lund

Sundprojekt, Åke Sundvalls dotterföretag i Skåne, har vunnit en markanvisningstävling i centrala Brunnshög i Lund.


Sundprojekt, Åke Sundvalls dotterföretag i Skåne, har vunnit en markanvisningstävling i centrala Brunnshög i Lund. I Sundprojekts bidrag samarbetar de med Axis och SLU för att skapa en fastighet som tar hand om Brunnshögs hållbarhetsmål.  Alla bidragen i tävlingen har kännetecknats av hög ambition, spännande tekniksamarbeten och kluriga smart-city-lösningar. Sundprojekts bidrag kännetecknas av ett lokalt samarbete med världsledande kompetens inom IoT och urban odling.

Juryns motivering lyder som följer

”Sundprojekts anbud är fullt av kluriga, inlevelsefulla och smarta lösningar av större eller mindre betydelse. Det är konkret och innovativt i särklass. Konsortiet med teknikleverantör och forskare ger trovärdighet och höjd – här finns anledning att förvänta att kunskap ska generera innovation. Sensorer kommer att användas för att göra livet enklare och roligare med mindre resursåtgång. Juryn förordar anbudet för markanvisning.”

Läs mer om markanvisningstävlingen här