Åke Sundvall delaktig i ytterligare en utmärkelse

Åke Sundvall delaktig i ytterligare en utmärkelse

Vi är glada och stolta över att återigen vara delaktiga i utmärkelser för något vi byggt.


Denna gång är det Brf Gräshoppan i Södertälje som fått utmärkelsen Årets byggnad 2014. Utnämningen delades ut i Södertälje stadshus.

Årets byggnad och Årets renovering är en utmärkelse som varje år samarrangeras av Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening för att lyfta fram och uppmuntra god modern arkitektur och hållbart byggande.

Juryns motivering:

Byggnaden är väl anpassad till omgivande stadsmiljö i sin utformning. Val av material och fasadens kulör harmonierar och samtalar med funkishuset i söder och intilliggande bebyggelse i sitt formspråk. Ett tekniskt avancerat ventilationssystem ger bra återvinning.

Den indragna kungsvåningen med balkong runtom och översta byggnadsdelen i ett eget material bidrar till att minska intrycket av höjden.

De öppna balkongerna ger en härlig utsikt över hela Södertälje och bidrar till att göra gården luftig. Det är en bra plats för avkoppling och återhämtning.

Läs mer om utmärkelsen här.