Åke Sundvall och Järfälla avtalar om två stadskvarter vid tunnelbanan i Barkarbystaden

Åke Sundvall och Järfälla avtalar om två stadskvarter vid tunnelbanan i Barkarbystaden

Järfälla kommun och Åke Sundvall har tecknat avtal om markanvisning för två stadskvarter med stort kommersiellt innehåll i ett strategiskt läge med entré till den framtida tunnelbanan i Barkarbystaden.


– De här kvarteren är två mycket viktiga pusselbitar i att utveckla en livfull, dynamisk och hållbar stadsmiljö där företag och människor kan utvecklas och må bra sida vid sida i Barkarbystaden, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet.

De två kvarteren ligger mitt emot varandra och omfattar tillsammans 48 000 kvm BTA. I det ena kvarteret ligger en integrerad tunnelbaneuppgång med biljetthall. Åke Sundvall planerar för:

  • Bostäder, mestadels bostadsrätter eller äganderätter men även hyresrätter.
  • Kontor för enmans- eller fåmansföretag.
  • Vård- och hälsoverksamheter/läkarhus.
  • Kommersiella lokaler för restauranger och handel om totalt 11 400 kvm.
  • Restaurangstråk.

Åke Sundvalls ambition är att skapa en målpunkt i Barkarbystaden med en arkitektonisk gestaltning av hög kvalitet för de två kvarteren.

– Åke Sundvall har sedan tidigare ett stort engagemang i Barkarbystaden och har byggt omtyckta och prisbelönta kvarter av mycket hög kvalitet. Det känns extra roligt att de väljer att investera på nytt i det här mycket strategiskt viktiga läget där många tusen människor kommer att tillbringa sin tid varje dag, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Sedan 2017 har Åke Sundvall varit en av kommunens utvalda ankarbyggherrar i arbetet med detaljplanen och kvalitetsprogrammet för det aktuella området och bidragit med kunskap ur byggbolagets perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande. Aktiv i Barkarbystaden har Åke Sundvall emellertid varit sedan 2007.

– Vi är stolta och hedrade över att återigen få förtroendet att vara med och vidareutveckla Barkarbystaden. Dessa två kvarter kommer i framtiden utgöra hjärtat av stadsdelen med såväl gångstråk, tunnelbaneuppgång, restauranger, butiker och kvalitativt boende. Vi har en vision om att skapa stadens mest omtyckta områden, och de här två kvarteren har alla förutsättningar för att leva upp till den visionen, säger Martin Sundvall, VD Åke Sundvall Byggnads AB.

Byggstart för de två kvarteren beräknas preliminärt till slutet av 2022 och början av 2023.

Här kan du läsa mer om våra kvarter i Barkarbystaden.

Om avtalet

Markanvisningsavtalet med Åke Sundvall avser del av fastigheten Barkarby 2:2 inom detaljplan för Barkarbystaden IV och omfattar en total byggrätt om 48 000 kvm ljus BTA.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Åke Sundvall Projekt AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 14 december. Läs mer om avtalet på Järfällas hemsida.

Om stadsutvecklingsområdet Barkarby

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV.

För mer information:

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande,
Järfälla kommun via presskontakt John Backvid 073-077 79 75 john.backvid@jarfalla.se
Jonathan Björniden (L), ordförande planutskottet, Järfälla kommun, 070-990 90 00, jonathan.bjorniden@jarfalla.se

Martin Sundvall VD Åke Sundvall Byggnads AB: 08-505 580 04, eller
Johan Lins vVD Åke Sundvall Byggnads AB: 08-505 580 27

Illustrationsplan Järfälla Kommun med Åke Sundvalls markanvisning inringad.