”Det finns en finstämd ton i kvarteret”

Tre hus parallellt med gatan och ett på sniskan. Tillsammans bildar de en elegant, dynamisk kvartett i ett kvarter som präglas av ett starkt hållbarhetstänk. Åsa Kallstenius på Kod Arkitekter berättar om gestaltningen av bostadskvarteret Verket i Norra Rosendal, Uppsala.

Publicerad: 7 September, 2021

Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter

Några kilometer söder om Uppsalas stadskärna växer en av Sveriges mest innovativa stadsdelar fram – Norra Rosendal. Verket består av 159 Svanenmärkta bostäder fördelade på fyra hus som utmärker sig i området, berättar Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

– De fyra husen bildar en slags ensemble som hänger ihop i par – två högresta med ett mer klassiskt uttryck och två lägre, mer långsträckta med en annan fönstersättning. Ett av husen vrider sig, liksom bryter mot det välordnade, och bildar ett triangulärt torg mot gaturummet. Det finns en dynamik i husens olika karaktär, samtidigt som de hänger ihop i färgskala och materialitet.

Grönt kvarter med lummig innergård

Ljusa fasader, kraftfulla jordfärgade tak och karaktärsfulla vindslägenheter i takkupor kännetecknar kvarteret. Unikt är också gränderna som uppstår i mellanrummen mellan husen – rumsligheter som är ovanliga i nyproduktion idag, säger Åsa Kallstenius.

– Det är fyra ganska nätta, fristående punkthus som samlas kring en gemensam gård, vilket är ovanligt i stadsbyggnad idag. Rummen mellan husen blir intressanta och adderar en speciell karaktär till kvarteret. Husen står i olika vinklar och när solen lyser silas ljuset in genom gränderna in i det gemensamma inre rummet – den lummiga innergården. Det blir lite Gamla stan-känsla över det, säger hon och fortsätter:

– Grönskan kommer att vara påtaglig även mellan husen, med växtvajrar där gröna växter kan klättra på sockelvåningarna. Detta förstärks av blomsterbalkongerna som många av lägenheterna kommer att få och som ger en klassisk sydländsk touch. Vi har försökt göra kvarteret grönt för att skapa liv, gröna rum och trivsel.

Hur har ni tänkt kring själva lägenheterna?

– Det kommer bli jättefina lägenheter. Yteffektiva, välstuderade och ljusa med flera fönster i samma rum. Tack vare att det är fyra fristående hus i kvarteret blir det många fina hörnlägenheter per hus. Vanligtvis brukar det vara fyra hörnlägenheter i ett helt kvarter. Flera lägenheter får fönster över hörn, vilket skapar ett fint ljusinsläpp från två väderstreck. Även det är rätt unikt i nyproduktion idag.

Hållbarhet i fokus för kvarteret

Det finns en stark hållbarhetstanke i kvarteret, både när det gäller miljö och social hållbarhet. Husen är Svanenmärkta, den grönskande innergården är planerad för umgänge och gemenskap och det kommer finnas både solceller och sedumtak i kvarteret. Dessutom – en gemensam aktivitetslokal avsedd för återbruk och kreativt skapande.

– Det huset som ställer sig lite på tvären öppnar upp kvarteret mot gatan. Här kommer den gemensamma lokalen att finnas – en plats för skapande och återbruk. Vad det exakt blir för aktiviteter är upp till de boende, men tanken är att mycket av livet ska kunna flytta ut och aktivera gatumiljön för att skapa liv och rörelse i stadsdelen.

Lätt att välja cykeln

Uppsalas identitet som cykelstad har fått stort utrymme i kvarteret. Ett eget cykelhus klätt i träribbor med slingrande växter blir en symbol för ett tillgängligt cykelliv såväl som den miljömässiga hållbarheten som präglar hela området, säger Åsa Kallstenius.

– Vi ville gestalta cykelns viktiga roll och ritade in ett gemensamt cykelhus som kan bidra till hållbarhet både i uttryck och funktion. Tanken är att det ska vara lätt att leva hållbart och att välja cykeln framför bilen.

Vad är ni mest stolta över i det här projektet?

– Vi tycker att vi har hittat rätt ton av finstämdhet i betydelsen att kvarteret känns harmoniskt och långsiktigt gediget. Det är inte så utmanande, utan vågar vara stilfullt och subtilt. Det finns ett lugn som jag tycker är sympatiskt.

Relaterad läsning om Verket:

Huset Gro – med hållbarhet som ledstjärna

Upptäck huset Einar i Verket

Huset Telkes – med innovation i fokus

Tillie – Verkets egna cykeldrottning

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.