Från byggboden till styrelserummet – en hållbar strategi genomsyrar allt

Hållbarhet är inget man uppnår vid sidan av det övriga arbetet. Det måste in i varje del av verksamheten – ekonomiskt, praktiskt och visionärt, från byggboden ända in i styrelserummet. Vi är ett långsiktigt företag som funnits i 80 år, och planerar att finnas kvar i minst 80 år till.

Publicerad: 4 October, 2022

Johan Lins, vice vd och hållbarhetschef

Under 2022 är hållbarhetsstyrning ett fokusområde. Samtidigt har den hållbara styrningen alltid funnits med i allt Åke Sundvall utvecklar, bygger, äger och förvaltar. Det säger Johan Lins, vice vd och hållbarhetschef, som menar att man hela tiden måste vara beredd på att tänka om och tänka nytt för att hänga med i utvecklingen och fortsätta vara relevanta i framtiden.

– Vi har inte en hållbarhetsstrategi, utan en hållbar strategi, just för att vi inte ser hållbarhet som något separat. Hållbarhetsperspektivet skär igenom hela vårt företag, från medarbetare till kund, leverantörer, ägare och styrelse. Jag tror att det är nödvändigt för att lyckas hänga med i såväl kunskapsutvecklingen som den tekniska utvecklingen. Det dyker hela tiden upp nya krav på oss som bygger bostäder som vi snabbt behöver kunna agera på för att inte bli omsprungna.

Som ett led i att styra byggbranschen mot en mer hållbar riktning införs allt fler regler och krav på byggaktörerna att bidra till färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch 2045.

– Från och med 2022 införs krav på redovisning av klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Vi har varit på den bollen länge och samlat in data på hur mycket koldioxid, eller CO2, våra hus genererar, och kommer vara redo när nästa steg införs. Från och med 2027 blir det nämligen krav på att tillsammans med bygglovet lämna in en klimatbudget för hur mycket CO2 ett bygge kommer att generera och som sedan ska jämföras med klimatdeklarationen. Under 2022 kommer vi förbereda våra system och implementera allt från processer till avtal för att vara säkra på att klara denna omfattande förändring som kommer att ställa höga krav på oss och våra leverantörer.

”Vi kopplar ihop CO2 med pengar”

För att nå målet om rejält minskade koldioxidutsläpp krävs att alla i kedjan sätter frågan högst upp på agendan – från projektutvecklare till underleverantörer. Men det krävs också detaljstyrning, menar Johan Lins.

– Redan i år implementerar vi ett komplett stöd för att koppla ihop CO2 med pengar på alla våra fakturor i ekonomisystemen Det är ett bra verktyg för att kunna jobba med frågan och styra mot minskade koldioxidutsläpp.

Åke Sundvall arbetar även med att förbereda sitt verksamhetssystem för nästa generation av Svanen – Svanen generation 4 ­– och deltar i remissarbetet för att utforma vad som bör ingå i den uppgraderade miljömärkningen.

– Redan 2018 beslutade vi att Svanenmärka alla våra egenutvecklade projekt – och de första Svanenmärkta husen färdigställdes 2020. Svanen generation 4 uppfyller taxonomikraven för hållbara investeringar enligt EU. Detta kommer inom kort vara en hygienfaktor. Nu kan man få rabatt på räntan om man har en grön fastighet, men detta håller på att svänga om, och snart kommer man inte få finansiering alls eller betala en högre ränta om man inte kan uppvisa att man bygger något som kan klassificeras som en hållbar investering. Vi ser det som en överlevnadsfråga att vara redo för nästa generation av Svanen.

Johan Lins betonar dock att en hållbar strategi inte bara innefattar klimat – många andra faktorer spelar in för att kunna utveckla och genomföra projekt på ett hållbart sätt.

– Det handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och alla områden är lika viktiga. Att sträva efter en hållbar arbetsmiljö där mänskliga rättigheter respekteras och att jobba för antikorruption är extremt viktigt för oss. Vi är engagerade i Byggmarknadskommissionen och jobbar aktivt för en sund, etisk och hållbar byggbransch utan arbetslivskriminalitet.

Varför är det så viktigt att jobba proaktivt med hållbarhet?

– För att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga som byggentreprenör, projektutvecklare, fastighetsägare och förvaltare måste vi alltid ligga långt fram i alla frågor. Vi är ett långsiktigt företag som funnits i 80 år, och planerar att finnas kvar i minst 80 år till. Därför måste vi vara skickliga på att anpassa oss till förändringar på marknaden, inte minst i den gröna omställningen som vår bransch är en viktig del av. Detta är viktigt för oss själva, våra leverantörer, kunder, medarbetare och de som bor och verkar i våra hus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.