“Kulturen och värderingarna är ryggraden i vårt företag”

Vad sitter i väggarna på Åke Sundvall? Kommunikationschefen Hanna Lindskog pratar om vikten av att ständigt jobba med sin kultur och sina värderingar för att skapa riktning i det dagliga arbetet och en känsla av mening och sammanhang.

Publicerad: 4 February, 2020

Hanna Lindskog, kommunikationschef på Åke Sundvall

Hur skulle du beskriva kulturen på Åke Sundvall?

– Vi är ett familjeföretag, och i en familj hjälps man åt och ställer upp för varandra, i både med- och motgång. Man tar sitt personliga ansvar, kavlar upp ärmarna och är med och bidrar för familjens bästa. Detta förhållningssätt genomsyrar vår kultur; en öppenhjärtig, välkomnande och familjär känsla där alla ska kunna känna sig som hemma. En kultur som präglas av glädje och ansvar, gemenskap, tydliga värderingar och att jobba för ett högre syfte – att skapa stadens mest omtyckta områden. Något som jag tror ger arbetet en djupare mening.

Hur får man medarbetarna utanför Sundvall-familjen att känna sig inkluderade?

– När man visar engagemang i andra, får man också engagemang tillbaka. Det är viktigt att alla känner sig sedda, att man känner att man är med och bidrar och är en del av gemenskapen. Det finns en vi-anda som jag tror ger en stark skjuts till den inre motivationen och engagemanget. Men vi är inte perfekta när det gäller att ge varandra feedback och coachning, det är något vi pratar mycket om och arbetar för att bli bättre på.

Varför är det viktigt för er att jobba värderingsstyrt?

– Dels tror jag att det skapar trygghet, en känsla av sammanhang och mening – något jag tror blir allt viktigare i dagens samhälle. Värderingar handlar om att tydliggöra spelplanen: så här jobbar vi i det här företaget. Inte bara vad vi ska göra, utan även på vilket sätt vi ska göra det. Det är också viktigt för att kunna identifiera vad som är ok – och vad som inte är ok. Man kan tycka att det är självklarheter, men en tydlig uppförandekod och tydliga värderingar hjälper oss att ta sunda beslut som rimmar med företagets kärna.

Hur jobbar ni för att er kultur och era värderingar ska bli annat än fina ord?

– Vi gjorde ett gediget jobb för fem år sedan då vi satte ord på våra värderingar, värdegrund och vision, något som jag är väldigt stolt och glad över. Men det är ingen quick fix – det är ett konsekvent arbete som aldrig tar slut. Det handlar om konkreta saker som medarbetarsamtal, målkort, utbildningar kring feedback och coachning, men också att poängtera allas ansvar att säga ifrån när arbetssätt eller beteenden inte stämmer överens med vad Åke Sundvall är eller står för. Vi måste alla hjälpas åt för att värna om vår kultur.

Slutligen, vad är du mest stolt över i detta arbete?

– När vi har satts på prov och tagit avstånd från beteenden och arbetssätt som strider mot vår gemensamma kultur har jag från medarbetare fått höra att de är stolta över att jobba på ett företag som står upp för sina värderingar. Då blir jag varm i hjärtat!

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.