Firman, familjen och framtiden – möt tredje generationen i Åke Sundvall

Som ett äktenskap, fast i en annan konstellation. Men lika viktig är kommunikationen, konsten att kompromissa och den kompromisslösa stöttningen i både med- och motgång. För de fem som nu driver Åke Sundvall är kollektivet kraften som för dem framåt. Möt tredje generationen – Martin, Hanna, Johan, Susanna och Viktor.

Publicerad: 23 August, 2022

Viktor, Susanna, Martin, Hanna och Johan utgör tredje generationen i Åke Sundvall

De är syskon och kusiner, kollegor och kompisar och numera den generation som styr familjeföretaget efter att majoritetsägarna Bengt och Göran valt att lämna sina operativa roller. 2021 var året som tredje generationen släpptes fria och fick klara sig själva – fast så svartvitt kanske det egentligen inte är?

S: Det är inte så att Bengt och Göran slängt in nycklarna och passerkortet och nu är ute och spelar golf all sin vakna tid. De är fortfarande i allra högsta grad engagerade i bolaget och verkar inom styrelsen, men skillnaden är att de nu officiellt lämnat över det operativa arbetet till oss. Vi brukar likna det vid att de från att ha suttit längst fram och kört tåget nu flyttat bak till restaurangvagnen.

J: Med instruktionen ”gör något bra”.

M: Bengt och Göran sitter tillsammans på 88 års samlad erfarenhet av att ha drivit det här bolaget. Att säga ”tack, vi klarar oss utan er nu” känns lite förmätet och inget vi vill göra. De har så mycket kunskap, lärdomar och insikter som är ovärderliga när man ska navigera den här skutan, framförallt i vår ganska skakiga omvärld. Att kunna diskutera och få tips och råd från två som varit igenom några kriser genom åren är otroligt värdefullt.

J: Det kanske låter konstigt, men jag brukar ha debatter i mitt eget huvud. Jag brukar tänka ”vad skulle Bengt och Göran ha gjort/sagt/tyckt om det här”? Det hjälper mig att komma framåt och ta bättre beslut. Det tycker jag säger något om vilken värdefull resurs de är. Deras enorma erfarenhet är verkligen guld värt.

Martin Sundvall, vd Åke Sundvall AB

Vad är det viktigaste som hänt Åke Sundvall 2021?

V: Det viktigaste är att Hanna blev vd för Åke Sundvall Byggnads AB. Hon har verkligen vänt på alla stenar och driver ett otroligt viktigt förändringsarbete som kommer att göra oss ännu starkare som bolag.  

H: Att vi enades om målsättningen att vara det mest omtyckta och effektiva företaget i byggbranschen 2025. Detta genom att på ett effektivare sätt skapa fina hus av hög kvalitet samtidigt som vi har nöjda kunder, medarbetare och samarbetspartners. Det gör vi med hjälp av tydligare processer där alla vet sin roll och förstår målen vi jobbar mot. Till synes små justeringar som får stora effekter på sättet vi jobbar.

M: Det är en otrolig viktig förändring som Hanna driver. Faktiskt helt avgörande för att fortsätta vara trovärdiga och relevanta. I vår bransch är det vanligt att göra som man alltid gjort, men så utvecklas man inte. Då blir man ganska snabbt förlegad. Vi vill finnas kvar i minst 80 år till, och då måste vi tänka nytt, styra på ett annat sätt och organisera oss lite annorlunda. Hanna har inte vänt på bara en sten utan hela jäkla rullstensåsen för att vi ska kunna fortsätta vara relevanta och lönsamma även i framtiden.

Trots att familjeföretaget alltid funnits där under uppväxten – ibland i periferin men ibland nära, som när finanskrisen slog till på 90-talet – har det varit långt ifrån självklart för kusinerna att ta plats i företaget. Viktigt för alla har varit att ha en egen plattform att stå på, en egen identitet.

M: Man hamnar hela tiden i olika situationer där man måste bevisa sig med sin kunskap och erfarenhet. Det är en trygghet för sig själv att vara här på egna meriter, inte på grund av sitt efternamn. Alla vi kusiner har jobbat med olika saker innan vi fick våra nuvarande roller här vilket jag tror är viktigt för självförtroendet. Hade vi börjat i företaget bara för att vi är familj hade det blivit svårare, då hade man inte haft sin egen identitet.

V: Jag håller med. Det är nyttigt att ha varit på andra arbetsplatser innan, framförallt att ha fått bekräftelse på det man gör från andra än ens släktingar. Då kan man komma in i familjeföretaget med ett helt annat självförtroende.

H: Våra olika infallsvinklar skapar en dynamik i diskussionerna, och hjälper oss att utvecklas och komma fram till bra lösningar. Vi är lika varandra i och med att vi har samma värdegrund och är akademiker. Men det viktigaste är nog att vi har olika bakgrunder rent karriärmässigt, det ger oss ett bredare perspektiv.

Hanna Lindskog, vd Åke Sundvall Byggnads AB

Det är förstås ingen självklarhet att man kommer överens med alla sina släktingar – och definitivt inte att man kan samarbeta dag ut och dag in på jobbet. Men för de fem i tredje generationen är det just familjen som är drivkraften och motivationen: att ha varandra att luta sig mot vad som än händer.

S: Jobb och privatliv smälter ihop, och det kan absolut vara jätteopraktiskt ibland. Men när man börjar syna det så är det också det som är härligt och kul. Att vi sitter ihop genom familjeföretaget, våra namn, vår historia. Vi känner varandra så väl och vet nästan allt om varandra, och det är en enorm styrka. Man kan plocka upp varandra när det behövs. Tillsammans kan vi göra sjukt bra grejer och det är vi som kollektiv som gör att vi kommer framåt. Det är som med pappa och Bengt, det finns inget annat för dom. Firman och familjen är allt.

H: Ja, man har alltid en genuin uppbackning, men också alltid flera sanningssägare runt sig som vågar ruska om med ett ”skärp dig nu!” när det behövs. Jag tror att arvet efter Åke och farmor Mia, och inte minst Bengt och Göran, har skapat en vi-känsla som gjort att vi fått väldigt starka band till varandra.

Hur undviker ni konflikter när ni är så många som bestämmer?

V: Vi känner alla en stolthet över familjeföretaget och den gemensamma drivkraften är att det ska fortsätta vara framgångsrikt. Vi är fem stycken som styr nu, och det är ju rätt många när det kommer till att fatta beslut. Men det funkar så bra just för att vi litar på varandra. Var och en har stor kapacitet och egna expertområden, vilket gör att det inte finns någon hierarki. Alla är prestigelösa och villiga att kompromissa för att komma framåt.

J: Exakt, jag tror att det evigt pågående samtalet är nyckeln till framgång. Vi stöter och blöter saker tillsammans. Att kunna ha det arbetssättet är en viktig faktor för att kunna hålla ihop långsiktigt tror jag.

M: Vi har många informella möten varje dag, så när det är dags att sätta ner foten och ta beslut är det lätt eftersom vi har vridit och vänt på frågorna under en längre tid. Det är en slags konsensussökande process som gör att besluten får en större genomslagskraft då alla känner ett ägandeskap i frågan.

S: Det är lite som ett äktenskap. Klart att man kan tycka olika ibland, men det finns alltid en respekt och en vilja att förstå varandra. Vi vet alla att insatserna i detta är höga. Vi är mer än bara är kollegor, våra liv är så tätt sammanflätade på alla möjliga sätt. Det går inte att säga upp sig från det.

Den gemensamma visionen är att Åke Sundvall ska finnas kvar även de kommande 80 åren, och förhoppningen är att nästa generation ska vilja engagera sig. Men de är alla eniga om att det måste ske av egen fri vilja.

Johan Lins, vice vd och hållbarhetschef

Hur säkrar ni kommande 80 år som familjeföretag?

M: Om vi fortsätter att göra det bra och har kul längs vägen så kanske våra barn kan tycka att det här verkar spännande. Men börjar vi sätta press tror jag att vi satt den sista generationen i det här bolaget. Vi har själva aldrig känt oss tvingade att bli en del av företaget, utan har själva fått upptäcka hur fantastiskt rolig bygg- och fastighetsbranschen är.

J: Vår förhoppning är att våra barn ska hoppa på under resans gång, men då krävs det att vi lägger en bra grund. Vi har en stor utmaning framför oss, och den stavas hållbarhet. Här måste vi höja oss, och det gäller hela branschen. Fokus för 2022 är att hållbarhetsanpassa allt vi gör, och det kräver enorma insatser. Jag tror att vi har en stor chans att lyckas i och med att vi sitter på alla stolar i koncernen. Vi styr alla delar i byggprocessen och även förvaltningen. Det är ingen annan som säger åt oss vad vi ska göra och prioritera. 

S: När vi precis gått igenom vårt eget generationsskifte ska vi alltså börja tänka på nästa? Skämt åsido, för att kunna lämna över något bra är det viktigt att vi alltid kan anpassa oss efter den tiden vi lever i. För att komma framåt krävs nya tankar och idéer, det går inte att stirra sig blind på hur tidigare generationer gjort. Vi måste vara öppna, nyfikna, visionära och framförallt relevanta. Då gäller det att hänga med i vad som händer på marknaden och anpassa oss efter förändringar som sker. Vi får aldrig fastna.

Susanna Lemar och Viktor Sundvall

Viktor Sundvall och Susanna Lemar. Vd och vice vd, Åke Sundvall Förvaltnings AB

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.