”Det är ovanligt modigt på Åke Sundvall”

I en hårdnackad byggbransch där mjuka värden inte alltid har en given plats sticker Åke Sundvall ut med en kultur där omtanke står i centrum. Med en skarp blick på det mänskliga perspektivet är HR-specialisten Birgitta Burman aktiv som styrelseledamot och en viktig resurs till bolagets kultur- och ledarskapsarbete.

Publicerad: 8 February, 2022

Birgitta Burman, styrelseledamot i Åke Sundvall

Birgitta Burman har en lång och gedigen bakgrund som HR-chef inom näringslivet och har jobbat med organisationsutveckling och personalfrågor i många olika organisationer. Sedan 2018 är hon styrelseledamot i Åke Sundvall, där hon även stöttar ledningen operativt i frågor kring kultur och ledarskap, rekrytering, stress och kränkande särbehandling.

– Dels har jag ett sedvanligt styrelseuppdrag där jag bidrar med HR-kompetens, något som inte är alldeles vanligt i en styrelse, speciellt inte i byggbranschen. Där har jag med mig det mänskliga perspektivet, men även erfarenhet och insikter kring den affärsmässiga biten. Dels jobbar jag till viss del även operativt ute i verksamheten därför att jag tycker att det är viktigt att medarbetarna känner att jag inte bara sitter i en styrelse. Medarbetarna kan alltid ringa mig om de vill prata och bolla något. Och det gör de, jag känner att det finns ett förtroende.

Vad kännetecknar Åke Sundvalls kultur?

– Handling istället för att sopa under matten. Jag upplever att man jobbar aktivt för att kulturen hela tiden ska bli bättre. Vi ska inte sticka under stol med att byggbranschen har problem. Många unga kvinnor vittnar om en osund jargong som gör att de till slut lämnar branschen. Mycket behöver göras, men de steg Åke Sundvall har tagit i olika sammanhang har varit tydliga och transparanta, man har på alla sätt markerat vad som inte är acceptabelt. Det finns en styrka i agerandet som jag upplever är rätt så unikt.

En företagskultur är så mycket mer än fina ord – och det krävs aktiv handling för att få alla med sig, säger Birgitta Burman.

– Det är otroligt viktigt att chefer och ledare går i bräschen och är kulturambassadörer, men alla har ett ansvar att stå upp för goda värderingar och en sund kultur. Man måste vara medveten om att kulturen är synlig överallt, i fikarummet, i mötesrummen, i styrelsegruppen, i byggboden. Den som markerar mot till exempel kränkande skämt måste backas upp av de runtomkring som sätter ner foten och visar att det inte är acceptabelt. Vi behöver se mer mod, och jag tycker att det är ovanligt modigt på Åke Sundvall.

Hon menar att en stark kultur, ett starkt ledarskap och starka resultat i högsta grad hänger ihop.

– Culture beats strategy. För att affärerna ska gå bra måste grunden finnas. Kulturen är oerhört viktig för arbetsmiljön, trivseln och motivationen. I en destruktiv kultur där ledarna inte lever som de lär fungerar det inte, då mår människor inte bra och slutar till slut. De som lämnar en organisation pratar ofta om bristande ledarskap, för lite delaktighet och att inte känna sig behövd. Därför är det viktigt att kulturarbetet ständigt pågår och är levande. Det behöver alltid vara närvarande.

Hur ser ett bra ledarskap ut?

– Den viktigaste egenskapen hos en chef är att vara intresserad av människor. Det är nummer ett. Det jag tycker kännetecknar ledarskapet hos Åke Sundvall är omtanken och engagemanget för att medarbetarna ska må bra. Det finns en lyhördhet och nyfikenhet, men också en vilja att utmana och låta medarbetarna ta stort ansvar för att de tror på deras förmåga. Det finns en varm familjär känsla i företaget, men man är samtidigt inte rädd för att ta tuffa beslut och ge individer den feedback och stöttning som behövs om något inte fungerar. Det är otroligt roligt att se!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.