”Stadens satsningar kommer att sätta Vårberg på kartan”

En ny årsring som läggs till Vårberg. Så beskriver Karin Ahlzén, projektchef på Fokus Skärholmen, stadens satsning med målet att bygga tusentals nya bostäder, stärka det lokala perspektivet och bidra till social hållbarhet i Vårberg och närliggande stadsdelar.

Publicerad: 4 October, 2021

Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen. Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Fokus Skärholmen är ett av Stockholms stads större stadsutvecklingsprojekt och omfattar Vårberg, Skärholmen, Bredäng och Sätra. Just nu planeras drygt 6 500 nya bostäder, varav Kasvakten är ett av de första kvarteren som byggs.

– Uppdraget är att med bostadsbyggande som motor få en positiv utveckling på flera olika plan i Vårberg och hela Skärholmsområdet. Fler bostäder innebär att det behövs fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är dessutom att utveckla området med social hållbarhet i fokus. Att vi får igång ett bostadsbyggande kan ge positiva effekter inom fler områden, och kommer ha stor betydelse för Vårbergsborna, säger Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen.

Sedan Skärholmens stadsdelsområde växte fram under miljonprogramsåren på 1960-talet har byggandet i princip stått stilla. Merparten av bostäderna är från samma tid, och standarden är hyresrätter bestående av tre rum och kök. En av målsättningarna med Fokus Skärholmen är att skapa ett mer varierat utbud av bostäder och en mer sammanhängande stadsmiljö.

– Vi lägger till en ny årsring i Vårberg, där vi förnyar, moderniserar och förstärker det som funkar bra. Med ett mer varierat bostadsutbud med lägenheter i olika storlekar hoppas vi att människor som redan bor och trivs i Vårberg ska kunna bo kvar även fast deras behov förändras. Det ska gå att göra bostadskarriär, och det ska vara ett område som attraherar människor från andra delar av staden. En ökad inflyttning driver även på handeln och den offentliga och kommersiella servicen vilket kommer att göra Vårberg till en mer levande stadsdel.

Mer människor och liv i Vårberg

Idén är också att bygga bort en del saker som hör till 1960-talets stadsplanering, som till exempel gångtunnlar och stora men isolerade gång- och cykelstråk som bidrar till en upplevd otrygghet, berättar Karin Ahlzén.

– Trygghet är ett av våra absolut viktigaste uppdrag och mål – Vårberg ska vara en trygg och trivsam plats att bo och leva i. En del av detta handlar om den fysiska miljön, hur vi planerar och bygger. En viktig sak är att omvandla vägar till mer stadslika gator. Med det menar vi att gator ska befolkas av hus där det lyser i fönstren på kvällen och där folk rör sig utomhus. Vi ska bort från isolerade otrygga platser och in med mer liv och rörelse.

Karin Ahlzén berättar om en rejäl standardhöjning i de offentliga miljöerna, med bland annat upprustning av flera parker, nya konstverk och en satsning på rekreation och biologisk mångfald.

– Vårberg är fantastiskt! Det finns en närhet till Mälaren och stora fina grönområden som är rätt så unikt, det hittar man inte på så många andra platser i Stockholm. Här finns Vårbergstoppen, ett omtyckt rekreationsområde med fantastisk utsikt där en ny stadspark nu invigts, och Sätraskogens naturreservat där ett arbete med biologisk mångfald bedrivs. I Vårberg finns också stadens största satsning på offentlig konst, med bland annat skulpturerna Vårbergs jättar som stod klara förra hösten.

Lokala perspektivet i fokus

Inom stadsutvecklingsprojektet har det lokala perspektivet varit i fokus. En nära dialog med de som bor och verkar i Vårberg har stakat ut riktningen till hur platsen ska utvecklas.

– Att både barn och vuxna i Vårberg varit delaktiga i processen har varit oerhört viktigt. Vi har kunnat ta del av deras kunskaper om området, vilka platser de uppskattar mest och vilka de tycker ska utvecklas. Många vi pratade med lyfte upp naturen och Vårbergs gröna miljöer som något de uppskattade extra mycket – och det har varit viktigt för oss att veta innan vi satte igång att rita. Tack vare den täta medborgardialogen fick vi lära oss var vi skulle visa mer hänsyn och var vi kunde ta ut svängarna mer.

I samtal med Vårbergsborna kom även trygghetsaspekten upp som en viktig fråga – att planera den offentliga miljön med trygghet i fokus och att fylla platserna med bra grejer som attraherar barn och ungdomar i området.

– Vårbergsborna var tydliga med att de ville att stadsbyggandet skulle bidra till ökad trivsel och trygghet i området. Det tar vi hänsyn till i den fysiska gestaltningen och utformningen, men också hur vi aktiverar olika platser. Här har vi fokuserat på att det ska finnas mycket aktiviteter för barn och ungdomar, i fråga om till exempel kultur och idrott. Bland annat kommer Vårbergs idrottsplats att rustas upp med fler spelplaner och nya löparbanor, och så ska det byggas en ny multihall med allt från fotbollsplaner och föreningslokaler till ytor för fritidsverksamhet. Det är stora satsningar på gång som definitivt kommer att sätta Vårberg på kartan!

Relaterad läsning:

Kasvakten – ett nyskapande kvarter i Vårberg

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.