”Vi sätter ner foten och visar att vi menar allvar”

Åke Sundvall är med och stöttar det nya initiativet Byggmarknadskommissionen, en kraftsamling från hela byggbranschen för att säkra schyssta arbetsvillkor, en sund konkurrens och långsiktigt utveckla en seriös och hållbar byggmarknad.

Publicerad: 21 April, 2020

Facket och bygg- och fastighetsbolagen har uppmärksammat att arbetsplatsolyckorna ökar, arbetsvillkor och löner dumpas, och kriminalitet har fått fäste. Nu ska detta bekämpas med en nytillsatt byggmarknadskommission.

– Det finns i dag problem med oseriösa företag som inte följer de lagar och regler som gäller på den svenska byggmarknaden. Samhället drabbas av samhällsekonomiska kostnader i mångmiljardklassen, enskilda individer utnyttjas i form av social och lönemässig dumpning. Byggbranschens legitimitet, attraktivitet och utvecklingsmöjligheter skadas och det omöjliggör en sund och schysst konkurrens i byggsektorn, säger Stefan Attefall, ordförande för Byggmarknadskommissionen, i ett pressmeddelande.

Byggmarknadskommissionen är ett initiativ som samlar de största byggföretagen, fackliga organisationer samt allmännyttiga och kooperativa företag. Det övergripande syftet är att kartlägga rådande förhållanden på den svenska byggmarknaden och föreslå åtgärder som främjar en långsiktig utveckling av en sund byggbransch. Detta innefattar goda sociala villkor för arbetare och tjänstemän, att företagen betalar lagstadgade avgifter och skatter och säkerställer likvärdiga konkurrensvillkor.

– Vi ställer oss bakom detta för att vi tycker att det är jätteviktiga frågor. Vi är en seriös aktör som vill följa lagar och regler, och att vara med och stötta det här initiativet är ett sätt för oss att sätta ner foten och visa att vi menar allvar. Vi vill vara med och verka för en sund, etisk och hållbar byggbransch – nu och i framtiden, säger Hanna Lindskog, marknadschef på Åke Sundvall.

Med utgångspunkt i kommissionens kartläggning utarbetas förslag till konkreta åtgärder som kan bli föremål för lagstiftning, förordningar, instruktioner via regleringsbrev, förändrade rutiner eller ändrade arbetssätt inom myndigheter, organisationer och inom branschen. Arbetet kommer att pågå i två år.

– Detta initiativ gagnar hela samhället och säkrar branschens fortsatta modernisering och utveckling. Arbetet kommer att påbörjas under 2020 och vi ser med stor tillförsikt fram emot att se resultatet då den främjar en långsiktigt hållbar bransch, säger hon.

Läs mer om Byggmarknadskommissionen här.

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.