Så här går processen till när vi bygger nya hus och kvarter

Att skapa ett nytt hus eller kvarter från ax till limpa är en lång process. Ofta tar det flera år från att vi har en idé kring ett projekt till att de boende kan flytta in. Många undrar säkert vad vi egentligen gör under den här tiden – därför tänkte vi gå igenom hur vår byggprocess ser ut.

Publicerad: 31 March, 2020

Vi bygger för framtiden. Det innebär att de hus och kvarter vi bygger alltid ska bidra till den hållbara staden. Att ha fokus på trygga områden och miljösmart byggande är därmed grundläggande för oss.

Byggprocessen består av flera olika steg, faser, delar och moment. För att det ska vara lätt att göra rätt har vi formulerat rutiner och riktlinjer i vårt verksamhetssystem ÅSA – Åke Sundvalls Arbetssätt. ÅSA ökar effektiviteten i verksamheten, kvaliteten på arbetet som utförs och kvalitet- och miljöprestanda i slutprodukten.

Markanvisning

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren möjlighet att bygga inom ett markområde som kommunen äger. Efter att en markanvisning tilldelats påbörjas arbetet med att arbeta fram en detaljplan.

Detaljplan

Under detaljplaneskedet sker flertalet möten för att säkerställa arkitektonisk, ekonomisk och miljömässig kvalitet. Dessutom vill vi att huset ska leverera i enlighet med vår vision att skapa stadens mest omtyckta områden. Om allt klickar går projektet vidare. Synpunkter från samråd arbetas in och diskuteras löpande i syfte att skapa det hus som marknaden efterfrågar.

Bygglov

Först när en detaljplan vunnit laga kraft kan vi ansöka om bygglov och påbörja en mer detaljerad projektering tillsammans med olika discipliner. Projekteringsmöten sker löpande för att säkerställa kvalitet. Platsorganisationen utses för att i ett tidigt skede arbeta med sin produktionskalkyl och etablera samarbeten med våra kommande medbyggare.

Byggstart

Byggnationen startar. Vi gör en detaljerad planering för kvalitet, miljö och säkerhet för projektet. Egenkontroller, riskanalyser samt interna kvalitetsrevisioner sker löpande. Vi får även besök av DNV (Det Norske Veritas) som kontrollerar att vi följer vårt verksamhetssystem.

Slutskede av byggnation

Flertalet kontrollstationer är inbyggda i vårt verksamhetssystem för att säkerställa att vår slutprodukt uppfylls enligt krav i avtal. Till exempel tillvalskontroll, försyn, förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning samt efterbesiktning med inbjuden kund.

Slutbesiktning

En slutbesiktning utförs av SBR auktoriserade besiktningsmän som besiktigar gentemot entreprenadhandlingarna. Kontrollansvarig (KA) har till uppgift att säkerställa kontroll av kraven i BBR.

Inflyttning

Alla kunder/hyresgäster tillträder fastigheten. Är du sugen på inflyttning? Ta då en titt på våra kommande nyproduktioner i Stockholm.

Garantibesiktning

Efter två år sker en så kallad garantibesiktning då garantifel som upptäckts efter att bostaden tagits i bruk ska åtgärdas.

Läs mer om de hus och kvarter vi bygger i vår nya hållbarhetsredovisning.

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.