Kasvakten – ett nyskapande kvarter i Vårberg

Ett hästskoformat kvarter med natursköna Vårbergstoppen på ena sidan och en urban stadsmiljö på den andra. Med ett spännande möte mellan stad och natur, distinkt färgsättning och annorlunda fönsterkomposition adderar Kasvakten något helt nytt till stadsbilden i Vårberg. Björn Ahrenby på OWC Arkitekter berättar om gestaltningen av kvarteret.

Publicerad: 13 October, 2021

Björn Ahrenby på OWC Arkitekter

Precis intill Vårbergstoppen och den nya stadsparken växer Kasvakten fram med 300 Svanenmärkta bostäder. Kvarteret breder ut sig i en hästskoformad båge i nära anslutning till både lummiga Vårbergstoppen och Vårbergsvägens mer urbana gatumiljö – en för området unik placering, säger Björn Ahrenby på OWC Arkitekter.

Vårberg växte fram under miljonprogramsåren på 1960- och 70-talen. Men till skillnad från till exempel Sätra och Bredäng finns här en stor mix av bebyggelse med allt från villor och radhus till trevåningshus och punkthus. Däremot finns det inte något som Kasvakten. Kvarterets hästskoform som vänder sig mot naturen och skapar ett skyddat och omslutande gårdsrum, tillsammans med placeringen direkt mot gatan, är unikt i Vårberg. Att vi bygger i anslutning till gatan bidrar till ökad trygghet i området – samtidigt som en ny årsring läggs till Vårbergs modernistiska stadsbyggnadsmönster.

Sammanhållen färgpalett håller ihop kvarteret

Kasvakten är ett storgårdskvarter med ett stort antal bostäder fördelade på två fastigheter. För att det inte ska upplevas klossigt och opersonligt har varje fastighet delats upp i fyra huskroppar med var sitt trapphus. Här har färgsättning och fönsterkomposition spelat en stor roll för att skapa dynamik i kvarteret.

– Varje huskropp har fått en distinkt, monokrom färgsättning som markeras mot både gata och gårdsrum. Mot gården och den omkringliggande naturen går husen i en ljusare färgskala med fönster i en mörkare kulör, och mot gatan inverteras detta. Det blir en sammanhållen färgpalett som håller ihop kvarteret, men man kommer ändå att kunna se vilket hus, eller trapphus, som är sitt.

Kvarteret har även tre olika storlekar på fönster, och varje lägenhet får sin unika kombination – dels för att passa varje lägenhet i fråga om planlösning, men också för att hitta balansen mellan ljusinsläpp och solinstrålning, berättar Björn Ahrenby.

– Tittar man på fasaden kan man få känslan av att fönsterkompositionen är slumpartad, men i själva verket finns det en tanke bakom varje fönsters storlek och placering. Jag tycker att fönstermixen skapar en intressant dynamik i kvarteret.

Gemensam gård central för Kasvakten

Den gemensamma gården är central i kvarteret och har planerats utifrån social hållbarhet. Den allmänna naturkullen i mitten har bevarats och skapar en naturnära känsla tillsammans med skogen och Vårbergstoppen precis intill.

– Att det gick att behålla naturkullen var viktigt – den kommer att bli ett fint, naturligt komplement till de anlagda gårdsmiljöerna. Men även på bostadsgårdarna kommer naturen vara närvarande, med mycket träd, buskar och grönska som skapar naturliga samlingsplatser och trevliga ytor att vistas på. Kvarteret får många härliga uteplatser, trädäck, pergola och lekplatser. En väldigt trivsam gård som dessutom öppnar upp sig direkt mot naturen och Vårbergstoppen – utan någon annan bebyggelse som skymmer, säger Björn Ahrenby.

Hur blir själva lägenheterna?

– Det blir fantastiska lägenheter – ljusa, välplanerade och väldigt yteffektiva. Tyngdpunkten ligger på mindre lägenheter, även om det finns en variation från ettor till fyror, och det blir fina kvaliteter på relativt kompakta ytor. Ljuset, naturen och den lummiga gården är närvarande i samtliga bostäder.

För Björn Ahrenby är Kasvakten ett speciellt projekt även på ett personligt plan. Han är själv uppvuxen i Vårberg och bodde där tills han blev 18 år.

– Det är roligt att rita något i ett område som man har en personlig koppling till. Även fast det var trettio år sedan jag flyttade från Vårberg så återvänder jag ofta hit för att hälsa på släkt och vänner. Jag tycker att Vårberg har massa unika egenskaper, inte minst den fantastiska naturen och den omedelbara närheten till Mälaren. Att det nu satsas så mycket i området i och med Fokus Skärholmen känns kul – det finns en tydlig idé och vision och ett sammanhållet grepp. Det ska bli väldigt spännande att följa Vårbergs utveckling framåt.

Läs mer och anmäl intresse till Kasvakten.

 

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.