Ett decennium av bostadsutveckling

December 2019. De sista dagarna på året är här, och snart kliver vi in i ett nytt decennium. Men innan vi lämnar tiotalet bakom oss blickar vi tillbaka på det som varit, vad vi har åstadkommit – och vad vi har lärt oss.

Publicerad: 20 December, 2019

För ungefär tio år sedan började vi satsa mer på nyproduktion av bostäder och återupptog därmed den inriktning som Åke en gång hade när han startade firman 1942.

Det var också under tiotalets första år som vi la grunden till vår filosofi och vision för stadsutveckling: att skapa stadens mest omtyckta områden. Att utgå från varje plats unika förutsättningar för att tillföra staden ett kvarter eller ett hus som på bästa sätt uppfyller ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter – och som får människor att trivas. Både de som bor i husen och de som passerar.

Genom åren har vi fått ett flertal priser och nomineringar som visar att vår ambition också uppmärksammas av andra. Det är ett erkännande på vår omtanke om staden och kvarteren – och att vi alltid gör vårt yttersta för att skapa hus som berör.

Under 2014-2015 tog vi stora kliv i bolaget. Då dubblade vi antalet medarbetare från cirka 35 till 70. Anledningen var just vår satsning på att utveckla nya bostäder – och många av dem ville vi ju såklart bygga själva.

Att växa med så många personer på kort tid ställer stora krav på en organisation, inte minst när det gäller ledarskap och värderingar. Vi fortsätter att jobba hårt med dessa frågor och lägger stor vikt vid att hela tiden prata om och utgå från våra grundvärderingar – för i längden tror vi att det är de bolag som vågar stå upp för sina värderingar och säga nej till fel agerande som vinner.

Under den senare halvan av detta decennium har vi byggt vårt högsta hus någonsin: Tensta Torn. Ett landmärke på 18 våningar med 243 studentlägenheter som varje dag påminner Tenstaborna om möjligheterna att utbilda sig och vara med och skapa Sveriges framtid. Tensta Torn är bara ett av projekten i ledet av våra nybyggnationer i Stockholm.

Vi har också tagit stora kliv mot ekologisk hållbarhet genom att erhålla en grundlicens för att bygga Svanenmärkta hus. Från och med 2020 kommer vi att planera och bygga alla våra bostadsprojekt med Svanenmärkning. Dessutom har vi stuckit ut hakan och installerat en helt ny tvättmetod i våra nybyggda hyreshus i Tensta och Gubbängen. Där tvättar de boende numera med avjoniserat vatten – en unik och klimatsmart metod som gör tvätten naturligt ren utan tvättmedel.

Under detta decennium har vi tillfört Stockholm och Uppsala inte mindre än 1 083 bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter i form av radhus, parhus och flerbostadshus. Det är hus i trä, hus i betong och hus byggda på höjden och bredden – alla olika beroende på platsens unika förutsättningar.

Det som driver oss framåt är vår kärlek till staden. Att få vara en del av Stockholms och Uppsalas utveckling och skapa hus som berör och kan älskas i generationer ger oss en otrolig tillfredsställelse. Tack till alla våra medarbetare som är en del av denna resa – utan er hade vi inte varit där vi är idag!

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.