Två arkitekter – ett sekel emellan

Mer än hundra år har passerat när Malin Belfrage och White Arkitekter tar över stafettpinnen från arkitekten Erik Josephson (1864-1929) och påbörjar en ny era för Marketenteriet på Rindö. Ett uppdrag som innefattar att förvandla den militära matsalsbyggnaden till tio unika lägenheter – utan att förvanska de ursprungliga gestaltningsidéerna.

Publicerad: 25 November, 2019

Malin Belfrage, ansvarig arkitekt Marketenteriet

Att rulla ut originalritningarna och påbörja ett nytt kapitel där den förra arkitekten slutade är en speciell uppgift. Med Malin Belfrage och kollegor från White Arkitekter vid ritbordet har Marketenteriet genomgått en total transformation från sliten matsalsbyggnad till en levande och vacker bostadsmiljö – som förmår berätta husets och platsens historia.

– Det är en ära och en utmaning att förhålla sig till denna typ av arkitekturhistoria och kulturarv, och Erik Josephson är en framstående arkitekt att ta över ett byggnadsverk från. Arbetet med Marketenteriet har inneburit en balansakt i att lyckas vara känslig för ursprungarkitekturen och samtidigt göra Marketenteriet till ett bostadshus för vår tid, säger Malin Belfrage, ansvarig arkitekt specialiserad inom restaurering, byggnadsvård och transformation.

Hur mycket har arvet från Erik Josephson påverkat arbetet?

– Ett restaurerings- och ombyggnadsprojekt är alltid komplext, och stor hänsyn måste tas till såväl ursprunglig arkitektur som till dagens lagkrav och önskemål kring våra livsmiljöer. Men Erik Josephsons väldigt tidstrogna nationalromantiska arkitektur, med en dragning åt jugend, har gett oss en tydlig ram att utgå ifrån. Vi har dessutom gjort en ganska grundlig bakgrundsstudie av Erik Josephsons livsverk och i arbetet inspirerats av de byggnader och byggnadsdetaljer som haft relevans för Marketenteriet, berättar Malin och fortsätter:

– Känslan är att vi har försökt framhäva arkitektens ursprungliga intentioner, men i omvandlingen av Marketenteriet till bostadsmiljö kunnat arbeta självständigt och sätta vår egen prägel. Överlag har huset i sig och dess berättelser visat vägen till den byggnad som nu vuxit fram ur byggdammet.

Kulturhistoriskt värdefullt objekt

Marketenteriet är ett kulturhistoriskt värdefullt objekt som förutom byggnadshistoriska och arkitektoniska värden även bidrar till upplevelsen av helhetsmiljön på Rindö – en miljö som är klassad som riksintresse för kulturminnesvården. Byggnadens nationalromantiska prägel ger den trädbevuxna sluttningen från hamnen en särskild karaktär och utgör en naturlig blickpunkt i Rindö hamn. En känslig byggnad som kräver finkänsliga ingrepp, menar Malin.

– Vi har i projektet fått göra många avvägningar kring vilka nya tillägg som är rimliga, eller nödvändiga, och var vi har behövt vara extra försiktiga. Vi har gått varsamt fram för att i största möjliga mån bibehålla husets ursprungliga proportioner och förhållandet mellan takfot och fasad – en till synes liten detalj som kan göra stor skillnad för ögat.

Förutom utformning av nya byggnadsdelar och husets dimensioner har allt från färgtyper och materialval till fönster och dörrar varit viktiga i arbetet med att ta vidare Erik Josephsons gestaltningsidéer och det tidiga 1900-talets byggnadskonst.

– Vi restaurerar fasaderna med traditionella material som återbrukat timmer och kalkputs, renoverar och kompletterar originalfönster, återskapar ytterdörrar så som de ursprungligen sett ut och använder nytillverkat tegel med originaltakets speciella profil, som var typisk för jugendperioden. De nya detaljerna är tydligt moderna, men när man ser på helheten smälter de bra in och förhåller sig till det gamla, berättar Malin.

Om du är intresserad av en bostad i Marketenteriet kan du anmäla ditt intresse på projektets hemsida

Ett samspel mellan dåtid och nutid

Att fortsätta på något som redan finns och förhålla sig till någon annans arbete och visioner är annorlunda, och till skillnad från att rita nytt krävs ett annat angreppssätt från arkitekten. Men det är inte begränsande – snarare öppnar det upp för kreativitet och fantasi, berättar Malin.

– Det blir ett samspel mellan dåtid och nutid när vi gör våra tolkningar av Erik Josephsons verk. Det har varit jättespännande att liksom föra en dialog med honom och sätta sig in i såväl hans arkitektur som i det tidiga 1900-talets militära verksamhet och ideal. Det har varit lustfyllt att exempelvis se framför sig de stora salarna när det vankades fest på Marketenteriet. Drömma sig bort till julfirandet i samlingssalen med fyra meter höga julgranar, säger Malin och fortsätter:

– För min del är det verkligen givande att få arbeta med den här typen av byggnadsarv av hög arkitektonisk kvalitet och att formge nya detaljer i samklang med det ursprungliga. Som arkitekt refererar man ofta bakåt i tiden, och i det här projektet har vi haft mycket källmaterial i form av ritningar och fotografier och därmed kunnat förhålla oss till Erik Josephsons grundtankar genom hela processen.

Imponerande arkitektur

Marketenteriet är uppfört år 1909 efter Erik Josephsons typritningar, och en i serien av liknande byggnader runt om i Sverige. En slags nyttoarkitektur präglad av rationalitet där tillgång till byggnadsmaterial på platsen, funktion och effektivitet stått i fokus. Men trots en snäv uppdragsram kunde Erik Josephson imponera med sin arkitektur, säger Malin.

– Det som är fantastiskt med de regementsbyggnader som Erik Josephson ritade är att de håller en väldigt hög arkitektonisk nivå – trots att de var menade för serieproduktion. Han hade en stor hantverksskicklighet som verkligen fått ta plats i Marketenteriet, och som vi förstås försökt förvalta.

Vad tror du Erik skulle ha tyckt om de förändringar ni gjort?

– Att vi har ändrat husets funktion så radikalt från matsal till bostäder skulle möjligen gjort honom förvånad, men jag tror inte att han skulle haft något emot det. Han befann sig i en militär kontext där denna typ av bruksbyggnader ganska rationellt och sakligt byggdes om och justerades efter tidens förändrade behov. Sedan hade han förhoppningsvis uppskattat att vi inspirerats av detaljer från hans Villa Bikupan och Grand Hotel Saltsjöbaden när vi skapat de nya tilläggen på Marketenteriet. Vi hoppas att det hade gjort honom stolt!

Läs även blogginlägget om Erik Josephson som ritade Marketenteriet här

 

 

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.